Privacyverklaring Praktijk voor Pastorale Hulpverlening Lente

Lente, gevestigd aan Bonrepas 6, 2855 AA  te Vlist is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.lentehulpverlening.nl

Bonrepas 6

2855 AA Vlist

06- 30942485

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Lente verwerkt uw persoonsgegevens, welke nodig zijn voor de uitvoering van haar taken, doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan Lente verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Burgerlijke staat
 • Naam huisarts
 • Gegevens partner en/of kinderen (naam, leeftijd, opleiding/beroep)
 • Beroep/opleiding
 • Gegevens met betrekking tot uw hulpvraag (aanmeldingsformulier)
 • Gegevens met betrekking tot het verloop van de begeleiding (dossiervorming)
 • Gegevens met betrekking tot de financiële administratie (facturen)

Lente verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ter ondersteuning van uw begeleiding
 • Om mailverkeer met u mogelijk te maken
 • Ter ondersteuning van de boekhouding/financiële administratie
 • Met het oog op reflecties, evaluaties en klachtafhandeling

Websitebezoek

Gegevens over websitebezoek van Lente worden verzameld via Advanced Web Statistics. Het gaat daarbij om informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s bekeken worden en de duur van het bezoek met het doel om inzicht in websitebezoek te krijgen en de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens als naam en telefoonnummer. Deze gegevens zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens:

Lente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Voor cliëntgegevens hanteert Lente een bewaartermijn van 7 jaar, tenzij u eerder verzoekt om deze gegevens te vernietigen.

Delen van uw persoonsgegevens met derden:

Lente verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig geacht wordt voor uw begeleiding en alleen indien u hier toestemming voor heeft gegeven.

Rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht om uw gegevens in te zien
 • Recht om uw gegevens te corrigeren
 • Recht om uw gegevens te laten verwijderen
 • Recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht om op te vragen welke persoonsgegevens Lente heeft opgeslagen
 • Recht om uw persoonsgegevens te ontvangen en op gegevensoverdraagbaarheid

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Lente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang door derden, ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er sprake is van misbruik neem dan contact op via het algemene telefoonnummer of via onderstaand mailadres.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande rechten een verzoek, dan kunt u dit melden via tine@lentehulpverlening.nl.

Om er zeker van te zijn, dat dit verzoek door u is gedaan, vraagt Lente om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw verzoek. Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het bewijs (MRZ), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Lente zal zo snel mogelijk, binnen maximaal vier weken, op uw verzoek reageren.

Indien u een klacht heeft, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl