“Want zie, de winter is voorbij,
de regen is over, verdwenen.”

 • Het zijn onder andere deze woorden uit Hooglied 2 waarop Lente gebaseerd is en zijn naam aan te danken heeft. Hooglied 2: 10-14 is een Bijbelgedeelte dat in mijn leven veel betekend heeft en wat mij inspireert om deze praktijk te leiden.

  In dit gedeelte daagt een geliefde zijn liefste uit om tevoorschijn te komen uit haar schuilplaats en zich te laten zien en horen. Hij bevestigt haar dat zij mooi is en dat haar stem de moeite waard is om gehoord te worden. Het beeldt  onder andere uit dat God de gekwetste mens  liefdevol tevoorschijn roept en uitdaagt om voluit te gaan leven.

 • Je kunt bezeerd zijn door het leven en je het liefst verstoppen zodat een ander je niet ziet en je niet nog meer pijn op kunt lopen. Je voelt je niet vrij om te spreken of om jezelf te laten zien en je schuilt voor de kou van het leven die aanvoelt als een winter. Maar dan is daar God die vertelt dat je niet altijd in deze situatie hoeft te blijven, er is een nieuwe tijd aangebroken; de lente. De lente is een tijd van uitbotten van iets nieuws, van opbloeien, vrolijkheid en van het begin van vrucht dragen

Visie

 • Het uitgangspunt voor de hulpverlening die Lente biedt, is het geloof dat God onze Schepper is. Hij heeft ons geschapen om in relatie met ons te leven. Van nature staat de mens hier niet open voor, alleen wanneer hij Jezus aanvaardt als de weg naar de Vader kan deze relatie van start gaan.

  Tijdens ons leven zal deze relatie groeien en zich verdiepen en zullen we stukje bij beetje meer tot ons doel komen; we gaan God en onze naaste steeds meer liefhebben. Uiteindelijk wil God dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Het is mijn overtuiging dat de mens pas werkelijk gelukkig is, als hij op deze manier leeft.

 • Door diverse oorzaken kan er een verstoring in die relatie optreden en daarmee samenhangend een verstoring in onze groei.

  Ik geloof dat God onze Heelmeester is; Hij kan innerlijke genezing geven. Vanuit die visie wil ik mensen bijstaan in het proces van heling zodat zij tot groei en bloei kunnen komen. De hulpverlening in Lente is er daarom op gericht om je bij te staan in jouw proces van heling om te komen tot een leven zoals God het voor jou bedoeld heeft.

Voor Wie

 • Lente richt zich op christenen die worstelen met een of meerdere van onderstaande problematieken. Ook mensen die geen christen zijn maar wel open staan voor een begeleiding op basis van Bijbelse principes zijn welkom.

  Ik verwacht van de hulpvragers dat ze bereid en gemotiveerd zijn om zelf stappen te zetten die aangereikt worden en nodig zijn in het proces van herstel. Er moet dus bereidheid zijn om dingen aan te leren en zo nodig ook af te leren.

  In een intakegesprek kijk ik samen met je of en hoe ik je van dienst kan zijn. Dit gesprek is vrijblijvend; we hoeven ons nog niet aan elkaar te verbinden voor een hulpverleningstraject. Wil je je naar aanleiding van dit gesprek toch liever niet aanmelden dan respecteer ik dat. Ook kan het zo zijn dat ik je doorverwijs naar een andere, mogelijk meer passende, hulpverlener.

 • De problemen waar Lente hulp bij biedt zijn:

  • Identiteitsvraagstukken / identiteitsproblemen
  • Onzekerheid en of minderwaardigheidsgevoelens
  • (milde) angstgevoelens
  • Problemen met relaties
  • Verwerkingsproblemen rond ingrijpende gebeurtenissen
  • Problemen met het aangeven en hanteren van grenzen
  • Spanningsklachten
  • Stemmingsklachten zoals somberheid

Even voorstellen…

Tine Snoek

 • Mijn naam is Tine Snoek. Ik ben geboren en getogen in Vlist. Na mijn huwelijk heb ik tijdelijk ergens anders gewoond maar nu wonen mijn man en ik met onze kinderen alweer jaren in Vlist.

  Na de middelbare school heb ik een opleiding gevolgd tot A-verpleegkundige waarna ik een aantal jaren in een ziekenhuis heb gewerkt. Na de geboorte van ons tweede kind heb ik besloten om mijn baan op te zeggen en heb ik een periode gefunctioneerd als thuisblijfmoeder.

 • Toen onze jongste naar de basisschool ging, wilde ik graag weer aan de slag. Omdat het houden van gesprekken met mensen mijn hart heeft en ik overtuigd ben van de genezende kracht van God en Zijn Evangelie, heb ik de opleiding Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College in Zwijndrecht gevolgd.

  Al snel ontstond het verlangen om een eigen hulpverleningspraktijk op te zetten en deze wens is nu in Lente vervuld. Ik zie er naar uit om je te ontmoeten, samen met jou te zoeken naar wat je nodig hebt voor je herstel en je te begeleiden in dit proces.Samenwerking

Om het hulpaanbod van Lente zo breed mogelijk te maken en ook mannen  te kunnen begeleiden, zal op woensdag mijn collega Andrea Visser aanwezig zijn in Lente. We zullen de gesprekken dan samen voeren. Mijn collega Andrea Visser zal zich hieronder voorstellen.


Andrea Visser

 • Mijn naam is Andrea Visser. Ik ben getrouwd en woon samen met mijn man en hond in de mooie Krimpenerwaard. Ik ben ruim 20 jaar werkzaam als verpleegkundige en heb dit prachtvak in allerlei hoedanigheden en op allerlei plekken uitgevoerd. O.a. in de psychiatrie, revalidatie, wijkverpleging en in het ontwikkelingswerk.

  Daarnaast ben ik in 2015 de opleiding voor Pastorale Hulpverlening gaan volgen aan het Evangelisch College, omdat ik ontdekte dat ik mensen niet alleen op lichamelijk vlak wilde helpen, maar ook op psychisch en geestelijk vlak. Ik heb Tine in 2018 leren kennen doordat ik stage bij haar mocht lopen in ‘Lente’. Het klikte en we bleken een goed team, en zo is het gekomen dat we nog altijd 1 dag per week samen werken in Lente! Inmiddels heb ik ook mijn eigen praktijk ‘Soelaas’, voor ambulante hulpverlening opgestart, en werken we ook daarin regelmatig samen. Voor meer info zie www.soelaashulpverlening.nl

  Door mijn eigen geloofswandel, de opleiding en een training voor gebedspastoraat van Dunamis Ministries ben ik meer en meer onder de indruk geraakt van wie Jezus is, en van Zijn genezende, bevrijdende en troostende liefde en kracht. Ik ben steeds weer ontroerd, verwonderd en bemoedigd als ik daar getuige van mag zijn, en ik zie ernaar uit ook u of jou te ontmoeten bij Lente…

Werkwijze

 • Lente hanteert een eclectische werkwijze; uit diverse kennisgebieden en therapievormen wordt een keuze gemaakt voor de begeleiding. Zo kan gebruik gemaakt worden van inzichten uit de Psychologie naast  de Bijbelse principes die toegepast worden. Ook kunnen er creatieve werkvormen ingezet worden indien mogelijk en wenselijk.

  In grote lijnen zal de werkwijze de volgende elementen bevatten:

  • Naar aanleiding van een intakeformulier wordt in het eerste gesprek de hulpvraag geformuleerd. In overleg wordt naar aanleiding van deze hulpvraag een behandelplan opgesteld als leidraad voor het hulpverleningstraject.
  • Er zal veel aandacht zijn voor het uiten van emoties
  • Gebed zal een belangrijke plaats innemen in de begeleiding
  • Er wordt veel aandacht besteed aan de identiteit in Christus als basis van herstel
  • Er is veel aandacht voor de wijze van denken met als doel het aanleren/hanteren van een Bijbelse manier van denken
  • Creatieve vormen en wandeltherapie behoren tot de mogelijkheden
  • Er zal gewerkt worden met huiswerkopdrachten
  • In de begeleiding zal voortdurend gezocht worden naar de leiding van de Heilige Geest

Referenties

In Lente ervaar ik een fijne, ongedwongen en vertrouwelijke sfeer. Sterke punten zijn luisteren, doorvragen en ruimte voor eigen invulling voor het zoeken naar oplossingen.

– Annemarie van Dam

De gesprekken met Tine hebben mij geholpen om belangrijke knopen door te hakken, waar ik op vast liep. Daardoor heb ik ruimte gekregen om verder te groeien, in mijn relatie met anderen en in mijn identiteit in God. 

– Christina

De begeleiding is heel goed, u toont belangstelling, laat mij mijn verhaal doen en u vind niks raar over wat ik vertel! 
Ik kon/kan mijn verhaal altijd kwijt, er werd een luisterend oor geboden en er was altijd advies! Ook vond ik het fijn als er een periode was dat ik er niet uit kwam dat ik kon mailen of ik info kon krijgen of even langs kon komen. En dan paar dagen een mailtje krijgen met de vraag hoe het gaat! Ja de begeleiding vanuit Lente heb ik als heel goed ervaren!

– Anoniem

Tot nu toe ervaar ik het als erg prettig bij Lente. Nog nooit op deze manier naar mezelf , mijn leven en waar ik tegenaan loop gekeken. Het is heel fijn om er op deze manier mee bezig te zijn. Ik kijk nu echt uit naar de gesprekken en het geeft me keer op keer weer moed en kracht om verder te gaan.
Dit is precies waar ik naar op zoek was en behoefte aan had en heb. Ik wist niet dat deze manier van hulpverlening mogelijk was
Het valt mij op hoe zeer ik op mijn gemak ben bij Tine, ze geeft me een prettig en veilig gevoel. De ruimte straalt ook rust uit en ik voel me daar goed in. Ik merk dat Tine weet waar we het over gehad hebben de vorige gesprek(ken), heel anders is mijn ervaring bij andere hulpverleners, die vaak nog net je naam weten , maar voor de rest telkens in je dossier moeten kijken. Het feit dat ik vrijuit over mijn relatie met God kan praten is zeer fijn. Ik hoef er niet omheen te draaien. En zeker de feedback is fijn.

– Anoniem

Twee vrouwen met een passie voor hun werk. Stellen je enorm op je gemak en weten met kennis en kunde je op een juiste manier te begeleiden. Uitvragen hoe je het proces zelf vindt gaan, of je het allemaal niet te snel vindt gaan, etc.                                            -man Anoniem

Tine luistert oprecht. Is niet bang om directe vragen te stellen. Geeft je tijd voor je emoties. Je voelt je al snel op je gemak omdat ze als een heel open persoon overkomt.

– Anoniem

Tarieven

Het kennismakingsgesprek is gratis (en vrijblijvend). Het tarief voor de vervolggesprekken is 55 euro per uur. Telefonische gesprekken zullen naar rato van lengte in rekening worden gebracht.

Het is ook mogelijk om online hulpverlening te ontvangen.

In veel gevallen zullen de gesprekken niet vergoed worden door de zorgverzekering. Ben je aanvullend verzekerd of heb je een christelijke zorgverzekeraar dan kom je mogelijk wel in aanmerking voor een vergoeding.

Vraag bij jouw verzekering voor welke vergoeding je in aanmerking komt. Soms is een diaconie bereid om een bijdrage te leveren.

Mocht het financiële aspect een reden zijn om je te weerhouden om hulp te vragen, dan is Lente bereid om te overleggen over een eventuele tegemoetkoming.

Aanwezigheid & Openingstijden

Maandag      : 9.00-17.00

Woensdag    : 9.00-17.00

Vrijdag          : 9.00-17.00

Contact

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht

In verband met afspraken ben ik niet altijd telefonisch bereikbaar. Ik kan u wel op een later moment terugbellen. Via de mail is de praktijk goed bereikbaar.

Als u een vraag heeft of u wilt aanmelden, kunt u hiernaast reageren.

Via deze link kunt u het aanmeldingsformulier vinden en invullen.

Lente Hulpverlening
Bonrepas 6
2855AA Vlist

tine@lentehulpverlening.nl
06 – 30  94 24 85