“Want zie, de winter is voorbij,
de regen is over, verdwenen.”

 • Het zijn onder andere deze woorden uit Hooglied 2 waarop Lente gebaseerd is en haar naam aan te danken heeft. Hooglied 2: 10-14 is een Bijbelgedeelte wat in mijn leven veel betekend heeft en dat mij inspireert om deze praktijk te leiden.

  In dit gedeelte daagt een geliefde zijn liefste uit om tevoorschijn te komen uit haar schuilplaats en zich te laten zien en horen. Hij bevestigt haar dat zij mooi is en dat haar stem de moeite waard is om gehoord te worden. Het beeldt uit dat God de gekwetste mens  liefdevol tevoorschijn roept en uitdaagt om voluit te gaan leven.

 • Je kunt bezeerd zijn door het leven en je het liefst verstoppen zodat een ander je niet ziet en je niet nog meer pijn op kunt lopen. Je voelt je niet vrij om te spreken of om jezelf te laten zien en je schuilt voor de kou van het leven wat aanvoelt als de winter. Maar dan is daar God die je vertelt dat je niet altijd in deze situatie hoeft te blijven, er is een nieuwe tijd aangebroken; de lente. De lente is een tijd van uitbotten van iets nieuws, van opbloeien, licht, vrolijkheid en van het begin van vrucht dragen.

Visie

 • Het uitgangspunt voor de hulpverlening die Lente biedt, is het geloof dat God onze Schepper is. Hij heeft ons geschapen om een hartsrelatie met ons te hebben. Van nature staat de mens hier niet open voor, alleen wanneer hij Jezus aanvaardt als de weg naar de Vader kan deze relatie van start gaan.

  Tijdens ons leven zal deze relatie groeien en zich verdiepen en zullen we stukje bij beetje meer tot ons doel komen; we gaan God en onze naaste steeds meer liefhebben. God de Vader heeft voor ogen dat we steeds meer op Jezus gaan lijken en geeft de Heilige Geest om dat in ons uit te werken.

  Het is mijn overtuiging dat de mens pas werkelijk gelukkig is, als hij leeft in een relatie met deze God, ook omdat je vanuit deze relatie voluit kunt leven met de mensen om je heen. Hierbij denk ik aan de woorden van Jezus: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.”

 • Door diverse oorzaken kan er een verstoring in die relatie optreden en daarmee samenhangend een verstoring in onze groei.

  Ik geloof dat God onze Heelmeester is; Hij wil innerlijke genezing geven. Vanuit die visie wil ik je bijstaan in het proces van herstel zodat je tot groei en bloei kunt komen. De hulpverlening in Lente is er daarom op gericht om je bij te staan in jouw proces van heling om te komen tot een leven zoals God het voor jou bedoeld heeft.

Voor Wie

 • Lente richt zich op christenen die worstelen met een of meerdere van onderstaande problematieken. Ook mensen die geen christen zijn maar wel open staan voor een begeleiding op basis van Bijbelse principes zijn welkom.

  Ik ga ervan uit dat je bereid en gemotiveerd bent om zelf actief te werken aan je herstel.

  In een intakegesprek kijk ik samen met je of en hoe ik je van dienst kan zijn. Dit gesprek is vrijblijvend; we hoeven ons nog niet aan elkaar te verbinden voor een hulpverleningstraject. Wil je je naar aanleiding van dit gesprek toch liever niet aanmelden dan respecteer ik dat. Ook kan het zo zijn dat ik je doorverwijs naar een andere, mogelijk meer passende, hulpverlener.

 • De thema’s waar Lente hulp bij biedt zijn:

  • Identiteitsvraagstukken / identiteitsproblemen
  • Onzekerheid en/of minderwaardigheidsgevoelens
  • (milde) Angstgevoelens
  • Problemen met relaties
  • Verwerkingsproblemen rond ingrijpende gebeurtenissen
  • Problemen met het aangeven en hanteren van grenzen
  • Spanningsklachten
  • Stemmingsklachten zoals somberheid
  • Hoogsensitiviteit – Hier heb ik een aanvullende opleiding voor gevolgd in 2022/2023 (Professioneel Coachen van Hoogsensitiviteit- CC Excellence)

  Aarzel niet om contact op te nemen als jouw thema er niet bij staat, dan kunnen we samen kijken óf en wat ik je kan bieden.

Even voorstellen…

Tine Snoek

 • Mijn naam is Tine Snoek. Ik ben geboren en getogen in Vlist. Na ons huwelijk hebben we een periode in Polsbroek gewoond, maar nu wonen mijn man en ik met onze kinderen alweer jaren in Vlist.

  Na de middelbare school heb ik een opleiding gevolgd tot A-verpleegkundige waarna ik een aantal jaren in een ziekenhuis heb gewerkt. Na de geboorte van ons tweede kind heb ik – mede door gezondheidsproblemen –  besloten om mijn baan op te zeggen en heb ik een periode gefunctioneerd als thuisblijfmoeder.

  Dit was míjn ‘winterperiode’ waarin ik veel doorworsteld heb tot uiteindelijk de ‘lente’ aanbrak. Als hulpverlener kan ik hierdoor naast je staan; ik weet hoe moeilijk het leven kan zijn, maar ook hoe Gods hart voor je klopt en hoe Hij uit is op je herstel.

 • Toen onze jongste naar de basisschool ging, wilde ik graag weer aan de slag. Omdat het houden van gesprekken met mensen mijn hart heeft en ik overtuigd ben van de genezende kracht van God en Zijn Evangelie, heb ik de opleiding Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College in Zwijndrecht gevolgd.

  Al snel ontstond het verlangen om een eigen hulpverleningspraktijk op te zetten en deze wens is in Lente vervuld. Ik zie er naar uit om je te ontmoeten, samen met jou te zoeken naar wat je nodig hebt voor je herstel en je te begeleiden in dit proces.Samenwerking

Om het hulpaanbod van Lente zo breed mogelijk te maken en ook mannen  te kunnen begeleiden, zal op maandag mijn collega Andrea Visser aanwezig zijn in Lente. We zullen de gesprekken dan samen voeren. Mijn collega Andrea Visser zal zich hieronder voorstellen.


Andrea Visser

 • Mijn naam is Andrea Visser. Ik ben getrouwd en woon samen met mijn man en hond in de mooie Krimpenerwaard. Ik ben ruim 20 jaar werkzaam als verpleegkundige en heb dit prachtvak in allerlei hoedanigheden en op allerlei plekken uitgevoerd. O.a. in de psychiatrie, revalidatie, wijkverpleging en in het ontwikkelingswerk.

  Daarnaast ben ik in 2015 de opleiding voor Pastorale Hulpverlening gaan volgen aan het Evangelisch College, omdat ik ontdekte dat ik mensen niet alleen op lichamelijk vlak wilde helpen, maar ook op psychisch en geestelijk vlak. Ik heb Tine in 2018 leren kennen doordat ik stage bij haar mocht lopen in ‘Lente’. Het klikte en we bleken een goed team, en zo is het gekomen dat we nog altijd 1 dag per week samen werken in Lente! Inmiddels heb ik ook mijn eigen praktijk ‘Soelaas’, voor ambulante hulpverlening opgestart, en werken we ook daarin regelmatig samen. Voor meer info zie www.soelaashulpverlening.nl

  Door mijn eigen geloofswandel, de opleiding en een training voor gebedspastoraat van Dunamis Ministries ben ik meer en meer onder de indruk geraakt van wie Jezus is, en van Zijn genezende, bevrijdende en troostende liefde en kracht. Ik ben steeds weer ontroerd, verwonderd en bemoedigd als ik daar getuige van mag zijn, en ik zie ernaar uit ook u of jou te ontmoeten bij Lente…

Werkwijze

 • Lente hanteert een eclectische werkwijze; uit diverse kennisgebieden en therapievormen wordt een keuze gemaakt voor de begeleiding. Voorop staat het toepassen van Bijbelse principes, passend bij jouw situatie, daarnaast maak ik bijvoorbeeld gebruik van inzichten uit de psychologie. Ook kunnen er creatieve werkvormen ingezet worden indien mogelijk en wenselijk.

  In grote lijnen zal de werkwijze de volgende elementen bevatten:

  • Naar aanleiding van een intakeformulier wordt in het eerste gesprek de hulpvraag geformuleerd. Daarna stel ik je in grote lijn een begeleidingsroute voor. In je weg van herstel loop ik met je mee waarbij ik ernaar streef je aan te reiken wat je op dat moment nodig hebt.
  • Er zal veel aandacht zijn voor het uiten van emoties
  • Gebed zal een belangrijke plaats innemen in de begeleiding
  • Er wordt veel aandacht besteed aan de identiteit in Christus als basis van herstel
  • Er is veel aandacht voor de wijze van denken met als doel het aanleren/hanteren van een Bijbelse manier van denken
  • Creatieve vormen en wandeltherapie behoren tot de mogelijkheden
  • Er zal gewerkt worden met huiswerkopdrachten
  • In de begeleiding zal voortdurend gezocht worden naar de leiding van de Heilige Geest

Referenties

In Lente ervaar ik een fijne, ongedwongen en vertrouwelijke sfeer. Sterke punten zijn luisteren, doorvragen en ruimte voor eigen invulling voor het zoeken naar oplossingen.

– Annemarie van Dam

De gesprekken met Tine hebben mij geholpen om belangrijke knopen door te hakken, waar ik op vast liep. Daardoor heb ik ruimte gekregen om verder te groeien, in mijn relatie met anderen en in mijn identiteit in God. 

– Christina

De begeleiding is heel goed, u toont belangstelling, laat mij mijn verhaal doen en u vind niks raar over wat ik vertel! Ik kon/kan mijn verhaal altijd kwijt, er werd een luisterend oor geboden en er was altijd advies! Ook vond ik het fijn als er een periode was dat ik er niet uit kwam dat ik kon mailen of ik info kon krijgen of even langs kon komen. En dan paar dagen een mailtje krijgen met de vraag hoe het gaat! Ja de begeleiding vanuit Lente heb ik als heel goed ervaren!

– Anoniem

Er wordt veel ruimte gegeven om zelf dingen te ontdekken, wat ook inhoudt dat je verhaal niet halverwege voor je wordt ingevuld. Je wordt niet in één keer overrompeld door heel veel informatie, maar er worden kleine stapjes gezet om vervolgens een grote afstand overbrugd te hebben. 

                                                                                                                                     – Nienke

De begeleider(s) stralen warmte, rust en vriendelijkheid uit, wat belangrijk is om je open te kunnen zetten en je kwetsbaar op te stellen.

Ik denk dat ik het meest heb gehad aan dat alles op mijn tempo en het tempo van God werd afgestemd. Ik had in het begin het gevoel van dat ik van alles zou moeten,  maar bleek al snel dat dat een denkfout was. Sommige dingen hebben langer de tijd nodig en die tijd mocht je ook nemen. Soms kwamen we erachter dat God een ander plan had en door daarover te praten, kreeg ik daar ook berusting in.

Ik had nooit durven dromen dat er zoveel genezing kwam, zoveel oude vieze wonden grondig schoongemaakt werden en met liefde verzorgt werden. Zelfs onzichtbare verborgen verwondingen kwamen aan de oppervlakte en werden genezen.

Mijn relatie met God is zeker veranderd.  4 jaar geleden wist ik wel dat God er was en ik wist dat ik Gods geliefde kind was. Maar er waren nog zoveel onzekerheden en bij alles had ik een “maar”. In de afgelopen jaren heb ik meer en meer mogen ervaren van Gods aanwezigheid en Liefde.

-Anoniem

De begeleiding is heel fijn. Ik voelde mij al gelijk op mijn gemak. Er is ruimte om je verhaal te delen, Tine geeft geen teken van ongeduld. Zij benadert vanuit rust en zet aan tot reflecteren. Sterke kant is dat Tine vragen stelt (of iets benoemt) waardoor er – als lijkt het vanzelf – inzichten ontstaan, die mij helpen. Vanuit de houding van Tine spreekt geen oordeel, wel bewogenheid, een verlangen (voor de ander) naar heelheid in Christus. Dat laatste vat wel goed samen wat ik proef bij Tine, niet alleen het verlangen maar ook het geloof hierin.

Tijdens de gesprekken grijpt Tine regelmatig terug op de hulpvraag, en heeft het doel te komen tot de kern/wortel van de situatie. De vragen die zij stelt zijn afgestemd op de hulpvraag. Dankbaar dat Tine voorstelde om een gebedssessie voor heling en bevrijding te doen.

De gebedssessie van heling & bevrijding met Tine en Andrea heb ik als heel bijzonder ervaren, daar ben ik God enorm dankbaar voor. Deze sessie was waar ik erg naar verlangde. De voorafgaande gesprekken waren een waardevolle aanloop. De gebedssessie zelf was er één van open handen, verootmoediging en ontvangen en God gaf en vérgaf ruim en overvloedig. Hem alle lof en eer!                                                                                                                                                                                      – Henrika

Ik ben God vanuit een andere gezichtshoek gaan bekijken; Hij vergeeft maar heelt ook.
De klachten waar ik voor kwam zijn er soms nog wel, maar het blijft niet meer kleven en het beheerste me niet meer.
Ik ben anders gaan kijken naar situatie(s) en heb mezelf meer leren kennen.
Voor de toekomst verwacht ik meer rust in moeilijke situaties en dat ik op eigen grond kan blijven, dichtbij God en bij mezelf.

– Jan Pieter

Een heel sterk punt vind ik de open sfeer die heerst in de ruimte waar de gesprekken plaatsvonden. Het was erg fijn om op zo’n ontspannen manier te kunnen praten. Ook vond ik het fijn om door 2 personen begeleid te worden. Ik merk dat Tine en Andrea elkaar goed aanvullen en doordat je met zijn drieën in een ruimte zit wordt de sfeer ook vanzelf meer ontspannen en luchtig. Er was ruimte voor humor, maar ook voor diepgang. Ik vond het een hele fijne balans tussen die twee dingen.

 -Laura de With

 

Tot nu toe ervaar ik het als erg prettig bij Lente. Nog nooit op deze manier naar mezelf , mijn leven en waar ik tegenaan loop gekeken. Het is heel fijn om er op deze manier mee bezig te zijn. Ik kijk nu echt uit naar de gesprekken en het geeft me keer op keer weer moed en kracht om verder te gaan.
Dit is precies waar ik naar op zoek was en behoefte aan had en heb. Ik wist niet dat deze manier van hulpverlening mogelijk was
Het valt mij op hoe zeer ik op mijn gemak ben bij Tine, ze geeft me een prettig en veilig gevoel. De ruimte straalt ook rust uit en ik voel me daar goed in. Ik merk dat Tine weet waar we het over gehad hebben de vorige gesprek(ken), heel anders is mijn ervaring bij andere hulpverleners, die vaak nog net je naam weten , maar voor de rest telkens in je dossier moeten kijken. Het feit dat ik vrijuit over mijn relatie met God kan praten is zeer fijn. Ik hoef er niet omheen te draaien. En zeker de feedback is fijn.

– Anoniem

Twee vrouwen met een passie voor hun werk. Stellen je enorm op je gemak en weten met kennis en kunde je op een juiste manier te begeleiden. Uitvragen hoe je het proces zelf vindt gaan, of je het allemaal niet te snel vindt gaan, etc.

 -man Anoniem

Tine luistert oprecht. Is niet bang om directe vragen te stellen. Geeft je tijd voor je emoties. Je voelt je al snel op je gemak omdat ze als een heel open persoon overkomt.

– Anoniem

De gesprekken heb ik als erg prettig ervaren. Er werd meegedacht, maar ook ben ik zelf aan het denken gezet over zaken waar ik nog niet eerder had over nagedacht. De empathie en rust tijdens de gesprekken ervoer ik ook als prettig, hierdoor durfde ik mij kwetsbaar op te stellen, omdat het een veilige omgeving was.

-Anoniem

Tarieven

Het kennismakingsgesprek is gratis (en vrijblijvend). Het tarief voor de vervolggesprekken is 60 euro per uur. Telefonische gesprekken zullen naar rato van lengte in rekening worden gebracht.

Het is ook mogelijk om online hulpverlening te ontvangen.

In veel gevallen zullen de gesprekken niet vergoed worden door de zorgverzekering. Ben je aanvullend verzekerd of heb je een christelijke zorgverzekeraar dan kom je mogelijk wel in aanmerking voor een vergoeding.

Vraag bij jouw verzekering voor welke vergoeding je in aanmerking komt. Soms is een diaconie bereid om een bijdrage te leveren.

Mocht het financiële aspect een reden zijn om je te weerhouden om hulp te vragen, dan is Lente bereid om te overleggen over een eventuele tegemoetkoming.

Aanwezigheid & Openingstijden

Maandag      : 9.00-17.00

Woensdag    : 9.00-17.00

Vrijdag           : 9.00-17.00

Contact

In verband met afspraken ben ik niet altijd telefonisch bereikbaar. Ik kan u wel op een later moment terugbellen. Via de mail is de praktijk goed bereikbaar.

Als u een vraag heeft of u wilt aanmelden, kunt onderstaand mailadres gebruiken.

Lente Hulpverlening
Bonrepas 6
2855AA Vlist

tine@lentehulpverlening.nl
06 – 30  94 24 85